Store Manager

Scroll to content

Since selling our first timepiece in 2011, Daniel Wellington has evolved into a global phenomenon who has disrupted an entire industry. Continuously challenging and innovating, Daniel Wellington is an exciting and vibrant brand; striving to enrich the lives of our customers with timeless style. When you join us, you are joining a brand that will give you the guidance and tools to develop and succeed.

If you would like to contribute to our global movement, here is how you can help us to engage the world:

Daniel Wellingtons Sales team in Vietnam is looking for a new team member to join as Store Manager for our new store which will open up in this year in Ho Chi Minh City.

WHAT YOU’LL BE UP TO 

In this role, we see a person who will bring innovation, creativity and sales to our store. It is important to us that you have the energy and desire to be a part of our successful team. This person is someone who is capable of driving success even with a wide range of diverse responsibilities.

 As a Store Manager, you will be responsible for achieving and exceeding sales targets, along with driving the sales efforts and customer relationships in the store through excelling in customer service and selling techniques, while also supporting merchandising and daily maintenance. Previous experience as a store manager is required. This person must be comfortable scheduling, and must have previous experience with opening/closing procedures of a retail store. 

We are looking for a person who can accommodate to a flexible schedule to meet the needs of the business, including evening and weekend shifts. 

WHAT YOU ARE GREAT AT

You are amazing at managing your priorities while working in a high paced environment with new challenges every day. You have strong self-leadership, organizational and interpersonal skills, as well as tactical thinking and a creative mind.

  • 1-3 years of experience of working with sales as store manager
  • Strong communication and influencing skills
  • Proven ability to drive business initiatives
  • Strong negotiation skills and experience in building strong teams
  • Great analytical skills

WHAT WE OFFER

As a member of the DW team, you are a part of an inclusive and diverse workplace, where we want you to be yourself. You are given the opportunity to make an impact and directly contribute to our success. Along with continuous learning, you will have the chance to work and interact with people from all over the world, it's together we create a world class company. Situated in Ho Chi Minh City you will join a vibrant and driven workplace. Are you ready for the time of your life? Join our movement. QUẢN LÝ CỬA HÀNG

Kể từ khi bán chiếc đồng hồ đầu tiên của chúng tôi vào năm 2011, Daniel Wellington đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu, người đã phá vỡ toàn bộ ngành công nghiệp. Không ngừng thử thách và đổi mới, Daniel Wellington là một thương hiệu thú vị và sôi động; phấn đấu để làm phong phú thêm cuộc sống của khách hàng của chúng tôi với phong cách vượt thời gian. Khi bạn tham gia với chúng tôi, bạn đang tham gia một thương hiệu sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn và công cụ để phát triển và thành công.

Nếu bạn muốn đóng góp cho sự chuyển động toàn cầu của chúng tôi, đây là cách bạn có thể giúp chúng tôi tham gia vào thế giới:

Đội ngũ bán hàng của Daniel Wellingtons tại Việt Nam đang tìm kiếm một thành viên  mới  với tư cách là Quản lý cửa hàng cho cửa hàng sẽ mở trong năm nay tại Hồ Chí Minh.

NHỮNG GÌ BẠN SẼ LÀM

Trong vai trò này, chúng tôi thấy một người sẽ mang lại sự đổi mới, sáng tạo và bán hàng cho cửa hàng của chúng tôi. Điều quan trọng với chúng tôi là bạn có năng lượng và mong muốn trở thành một phần của đội ngũ thành công của chúng tôi và là người có khả năng thúc đẩy thành công ngay cả với nhiều trách nhiệm khác nhau.

 Là Quản lý cửa hàng, bạn sẽ chịu trách nhiệm đạt và vượt các mục tiêu bán hàng, cùng với việc thúc đẩy các nỗ lực bán hàng và mối quan hệ khách hàng trong cửa hàng thông qua dịch vụ khách hàng và kỹ năng bán hàng, đồng thời hỗ trợ bán hàng và hoạt động hàng ngày. Kinh nghiệm trước đây là một người quản lý cửa hàng là cần thiết. Bạn phải thoải mái lên lịch, và phải có kinh nghiệm trước đó về thủ tục mở / đóng cửa của một cửa hàng bán lẻ.

Chúng tôi đang tìm kiếm một người có thể phù hợp với một lịch làm việc linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của công ty, bao gồm cả ca tối và cuối tuần.

BẠN TUYỆT VỜI Ở ĐÂU

Bạn là người tuyệt vời trong việc quản lý các ưu tiên trong  khi làm việc tại một môi trường có nhịp độ cao với những thách thức mới mỗi ngày. Bạn có kỹ năng tự lãnh đạo, tổ chức và giao tiếp mạnh mẽ, cũng như tư duy chiến thuật và có một bộ óc sáng tạo.

• 1-3 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng

• Kỹ năng giao tiếp và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ

• Khả năng thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh

• Kỹ năng đàm phán cao và kinh nghiệm trong việc xây dựng các đội ngũ giỏi

• Kỹ năng phân tích tuyệt vời

CHÚNG TÔI CUNG CẤP  CHO BẠN NHỮNG GÌ

Là thành viên của nhóm DW, bạn là một phần của nơi làm việc toàn diện và đa dạng, nơi chúng tôi muốn bạn là chính mình. Bạn được trao cơ hội để tạo ảnh hưởng và đóng góp trực tiếp vào thành công của chúng tôi. Cùng với việc học hỏi không ngừng, bạn sẽ có cơ hội làm việc và tương tác với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, cùng nhau chúng ta tạo ra một công ty đẳng cấp thế giới. Nằm trong Hồ Chí Minh bạn sẽ tham gia một nơi làm việc sôi động và có định hướng. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc sống mới cùng chúng tôi ? Hãy tham gia cùng sự chuyển động của chúng tôi.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Ho Chi Minh City


Ho Chi Minh City Directions

THIS IS #LIFEATDW

In addition to great benefits, you will get the chance to work in a global fast-paced and rapid-growing environment, constantly provided with new and exciting challenges. We take pride in building everything in-house, are all about constant learning and with that finding our own way of doing business. 

You will spend your days in collaborative and dynamic offices with a highly skilled team, do great work, and have fun while doing so.


Already working at Daniel Wellington | APAC ?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@danielwellington.com
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor